Billeder 
 
2014 
 
 
 
NYTÅRSTUR 
d. 1. januar 2013 
Nytårsparade på Rådhuspladsen i Århus 
 
3 Nimbusser fra vores klub mødtes med ca. 25 fra Århus Nimbus klub på Rådhusparken i Århus.
Bagefter var der fælles kaffe og hygge i klublokalerne i True.
 
 
 
KLUBAFTEN 
d. 6. Januar 2014 
BURMA 
 
 
 
Leif og Ellen fortalte og viste billeder fra Burma, en rigtig god aften med masser af spørgsmål til turen.
Der var 14 personer mødt op.
Georg
 
  

Mandag den 6 januar 2014.
Første NIMBUS møde i 2014, Leif Herman Nielsen og frue fortalte om en tur de selv havde planlagt i 2013 til Burma ( Myanmar )Jeg skal da lige love for at udviklingen efter at Hitler havde ødelagt Europa og japanerne Asien ikke er kommet til Burma endnu.
Englænderne var måske heller ikke de flinkeste kolonistyrer.
Fattigdom og befolkningens undertrykkelse er meget fremherskende.
Ingen kloak net, ingen rindende vand og dårlig el net.
Affaldsvand løb ud på gaden og direkte ud i vandløbende ( floder ).
Drikke/forbrugsvand kom fra brønde hentet i gamle plastdunke.
Strøm kom i ledninger som hængte i træer/master/hustage mmm. Hvis der var forbindelse.
Befolkningen er flinke hjælpsomme mennesker, som tror på alt hvad de får at vide fra lederne, der er ikke ”krige” eller tyverier, alle opføre sig ordentligt.
Turen var planlagt til at følge en trekant fra Rangoon-Pakokku-Mandalay-Pegu-Rangoon.
Transporten foregik med cykel (taxa)- bil (taxa)- tog-skib-fly.
Der var ved hotelopholdene aftaler med engelsk talende guider, som viste rundt de rigtige steder.
Det har været en fantastisk tur med helt utrolige oplevelser.
Man ville nødig fotograferes, men Leif havde rigtig mange spændende billeder.
Tak til Leif og frue for en god aften.

Allan Rohrberg.

 
 
Generalforsamling
d. 3. Februar 2014
 
 

Generalforsamlingen blev afholdt d. 3 februar hvor 15 medlemmer var mødt op.
Allan Rohrberg som har været kasser i klubben siden starten i 1996 ønskede ikke at genopstille  

 Allan fremlagde sin beslutning og baggrunden herfor, herunder den gode ånd og samarbejde i klubben.

 Vi siger en stor tak til Allan for de mange års arbejde for klubben.

Georg

 
 
 
KLUBAFTEN 
d. 3. Marts 2014 
Tur på BMV til Norge
 
kl. 18.00 holder vi ekstraordinær Generalforsamling (regnskabet blev godkendt)
kl. 19.00 almindelig klubaften med besøg af Poul Ruders fra Galten som fortalte og viste billeder fra en tur til Norge på BMWer sammen med en kammerat. En god og hyggelig aften med megen snak.

Georg.
 
 
 
 
 
KLUBAFTEN
d. 7. April 2014 
Besøg hos Jørgen Gammelgaard
 
Henning Damsgaard var forkører på årets første tur, en rigtig skøn tur i det danske landskab med de mange forskellige forårsdufte god samt
 knap så gode.
Vi sluttede af med et besøg hos Jørgen Gammelgaard som viste sin forretning frem med omkring 100 motorcykler.
En rigtig god tur og aften
Georg
 
 
 
TIVOLI FRIHEDEN
d. 12.  April 2014
 
Der mødte 3 sidevogn + 2 solo maskiner op til tivoli friheden tur,
vejret var var rimeligt køligt men dog tørt.
Mødte mange af den tapre garde (mange kendte ansigter)
Turen forløb uden de store problemer.
7 medlemmer havde en fin tur der afsluttede lidt fugtigt.
Jørgen
 
 
 
Gl. Rye Flyveplads, Træf
d. 01. Maj 2014
 
 
Vi var 3 Nimbusser der mødtes på Gl. Ry Flyveplads, en dejlig forårsaften med en varm pølse og
en masse hyggelig snak.
Georg. 
 
 
 
DNTs Generalforsamling
d. 03 Maj 2014
MC - Camp i Ringe
 
Der var så vidt vides kun en deltager fra vores klub, se i øvrigt referat i Nimbus Tidnede.
Georg
 
 
 

Hovedgaard Fjernvarme.

d. 05. Maj 2014
 
 
Jørn havde lavet en meget fin tur, blandt andet igennem Pilbro dalen ved Stilling over Hylke til
Hovedegaard Fjernvarme.
Der var rundvisning af XXXXXXX som fortalte hvordan et flis fyret fjernvarmeværk fungerer,
til sidst var der kaffe og hjemmebag, hvorefter vi kørte hver til sit. En rigtig god aften.
Georg  
 
 
 
SKANDERBORGLØBET
d. 31 Maj 2014
 
 
Fredag aften var der traditionen tro Prolog med en tur rundt om Skanderborg sø og bag efter en øl og grillpølse.
4 Nimbusser og 6 personer fra klubben deltog.
Georg.
 
 
 
KONGENSBRO
d. 01. Juni 2014
Traktorstævne
 
Tre fra klubben deltog
 
 
 
KLUBAFTEN
d. 02. Juni 2014
Saxildstrand 
 
 
Igen en fantastisk flot aften, en skøn tur i de kendte omgivelser med ophold ved ishuset i Saxild, fin fremmøde i alt
8 Nimbusser og 9 personer.
Georg
 
 
 
METALSKOLEN  HOLSTEBRO
d. 05 Juni 2014
 
 
 
 
Sommertur
d. 15. Juni 2014
Modelflyverklub i Bjerre
 
 
 
Træf Norge
d. 27. til 29. Juni 2014
I Åmli
 
 
 
 
 
DNT træf
d. 31/7 til d. 3/8 2014
Errindlev på Lolland
 
 
 
 
 
Grill aften
d. 4. August 2014
Hos Jan og Kirsten
 
 
 
 
 
Stauning lufthavn
d. 16. August 2014
 
 
 
 
Klubaften
d. 01-09-2014
Tur i Gantrup bjerge
 
Flot fremmøde til vores lille aften tur 11 Nimbusser og 14 personer
Georg
.
 
 
 
Weekendtur
d. 5-6-7 September 2014
Til Omø
 
 
 
 
Løvfaldstur
d. 27. September 2014
Besøg på Stadsbiblioteket
 
 
 
 
KLUBAFTEN
d. 6. Oktober 1914
 BRAINSTORMING
Til Nimbus træf 2015
 
 
 
KLUBAFTEN
d. 3. November 1914
Leif Pauli fortæller og viser billeder fra
 
 
 
 
JULEBOWLING
d. 1. December 2014
 
 
 
 
 
Glædelig Jul og godt Nyt år