Opdateret 25. november 2017
ref. 1 ref. 2 ref. 3 ref. 4 ref. 5  ref. 6  ref. 7  ref. 8 ref. 9 ref. 10  
ref. 11 ref. 12 ref. 13 ref. 14 ref. 15 ref.16 ref.17 ref.18 ref.19 ref. 20  
ref. 21 ref. 22 ref. 23 ref.24 ref.25 ref.26 ref. 27 ref.28 ref.29 ref. 30  
ref. 31 ref. 32 ref. 33 ref. 34 ref. 35 ref. 36 ref. 37 ref. 38 ref. 39 ref. 40  
Ref. 41                   TRÆF

Bestyrelsesmøde

Nr.:

1

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

Dato:

31/10-04

Mødedeltagere:   Mødested Fraværende:
Georg H. Christensen Frank Nielsen Brandstationen  
Allan Rohrberg Benny P. Nielsen    
Børge Rasmussen      
Titel Navn Adr. By Telefon Mail
Formand Georg H. Christensen Skovvej 8 Sk.borg 86572104 gh@christensen.tdcadsl.dk
Næstf. Børge Rasmussen Plantagevej 6 Sk.borg 86521136  
Kasserer Allan Roherberg Møllegade 28 Sk.borg 86524559 a-e@mail.tele.dk
Sekretær Benny P. Nielsen Knudsvej 20 Ry 86890914 byn@cowi.dk
Bst medl. Frank Nielsen Mårvej 35 Sk.borg 86521752 Birthe.nielsen@privat.dk
           
Suppleant Tommy  Frank-Rasmussen Sønder Molgervej 16 Horsens 75673331  
Revisor Svend Arne Jensen Stændervej 34 Horsens 75656994 kirstenogsvendarne@ stofanet.dk
Bestyrelsen var enige, at der er behov for en justering / formalisering af den praksis, der er med hensyn til arrangementer store som små i Skanderborg Nimbus Klub (SNK).

Der var enighed om følgende principper:

Påtænker SNK at gennemføre arrangementer, der indebærer arbejdsmæssige og økonomiske konsekvenser for SNK skal dette godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen afgør om der er tale om et stort arrangement eller et mindre arrangement.

Beslutter bestyrelsen at der er tale om et større arrangement kan bestyrelsen nedsætte et arrangementsudvalg der planlægger og gennemfører arrangementet. Arrangementsudvalget består af medlemmer af SNK, hvoraf mindst ét medlem skal være medlem af SNK's bestyrelse og udpeges af SNK's bestyrelse.

Arrangementsudvalget skal før et arrangement gennemføres fremlægge et budget for bestyrelsen til godkendelse. Efter et arrangement er gennemført skal arrangementsudvalgt aflægge regnskab for bestyrelsen.

Mindre arrangementer planlægges og gennemføres af eller sammen med bestyrelsen.

Bestyrelsen skal ordinært mødes mindst 3 gange årligt (én gang pr. 4 måned), hvor ét fast punkt på dagsorden er siden sidst og plan indtil næste ordinære bestyrelsesmøde. Formanden har pligt til at indkalde til et ordinært bestyrelsesmøde. Medlemmer af bestyrelsen har ret til at indkalde til bestyrelsesmøde. Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder, der godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Foreløbig forslag til ændring i § 7 i vedtægterne :

Stk. 1: Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen og denne repræsenterer klubben i alle forhold.

Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til at planlægge og gennemføre et arrangement

Referent Benny

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

2
 

Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

Dato:

16/11-04

Mødedeltagere:   Mødested Fraværende:
Georg H. Christensen Frank Nielsen Brandstationen Benny P. Nielsen
Allan Rohrberg      
Børge Rasmussen      
Titel Navn Adr. By Telefon Mail
Formand Georg H. Christensen Skovvej 8 Sk.borg 86572104 gh@christensen.tdcadsl.dk
Næstf. Børge Rasmussen Plantagevej 6 Sk.borg 86521136  
Kasserer Allan Roherberg Møllegade 28 Sk.borg 86524559 a-e@mail.tele.dk
Sekretær Benny P. Nielsen Knudsvej 20 Ry 86890914 byn@cowi.dk
Bst medl. Frank Nielsen Mårvej 35 Sk.borg 86521752 Birthe.nielsen@privat.dk
           
Suppleant Tommy

Frank-Rasmussen

Sønder Molgervej 16 Horsens 75673331  
Revisor Svend Arne Jensen Stændervej 34 Horsens 75656994 kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

Bestyrelsen modtog med stor beklagelse ønsket fra Børge Rasmussen om fritagelse for bestyrelses arbejde. Børge fortsætter som aktiv medlem og der takkes af på generalforsamlingen den 07.feb. 2004.

Forslag til ændringer af vedtægter blev fremlagt og gennemgået.

Der blev på mødet drøftet aktiviteter for 2005:

Året starter med samling på Rådhuspladsen i Aarhus

Generalforsamling den 07. feb. 2005 på Brandstationen

Klub møde den 07. marts. Benny fortæller om Benzin oktan m/v

Nimbus træf i Tivoli friheden den 22. april 2005

Klub møde den 04. april Henning inviterer en gæst fra Politiet der vil fortælle om MC politiets arbejde.

Bestyrelses møde den 19.april

Lørdag den 30. april Henning Damsgaard tilrettelægger en tur til Tyrestationen på Djursland (Danmarks bedste tyr.)

Klub møde den 02. maj Besøg hos Aarhus Nimbus Service

Lørdag den 28. maj Skanderborg løbet Niels Dyvig

Klub møde den 06. juni Inspirerende Garage/værksteds besøg hos DKW liebhaver i Stjær

Lørdag den 25. juni Fælles tur til Nimbus Museum Horsens afg. Kl 10,00

Årets store Nimbus træf i Skanderborg den 28. 29. 30 juli

Klub møde 01. aug. Evaluering af Års træf

Lørdag den 20. aug. Fælles tur til Djursland ( For fuld Damp)

Bestyrelses møde 23. aug.

Klub møde Vi kører til Thomas og Frue i Hylke (Grillaften)

Lørdag den 17 sep. Fælles tur med Tommy til Søby (Brunkulslejerne)

Klub møde den 03. okt. Besøg hos Bill’s MC service Skanderborg

Klub møde den 07. nov. Allan den store globetrotter fortæller om hans spændende oplevelser på en rejse til De Dansk Vestindiske øer.

Bestyrelses møde den 15. nov.

Jule arrangement

Ring sammen ture til f.eks. Gjern , Traktorstævne, Sandvad, Søby, Truest m/v.

Referent: Frank

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

3

Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

Dato:

19/04, 05

Mødedeltagere:   Mødested Fraværende:
Georg H. Christensen Benny Nielsen Brandstationen  
Allan Rohrberg Tommy Franck-Rasmussen    
Frank Nielsen      
Titel Navn Adr. By Telefon Mail
Formand Georg H. Christensen Skovvej 8 Sk.borg 86572104 gh@christensen.tdcadsl.dk
Næstf. Frank Nielsen Mårvej 35 Sk.borg 86521752 abildskov.nielsen@privat.dk
Kasserer Allan Rohrberg Møllegade 28 Sk.borg 86524559 a-e@mail.tele.dk
Sekretær Benny P. Nielsen Knudsvej 20 Ry 86890914 byn@cowi.dk
Bst medl. Tommy

Frank-Rasmussen

Sønder

Molgervej 16

Horsens 75673331  
           
Suppleant Jørn Nielsen        
Revisor Svend Arne Jensen Stændervej 34 Horsens 75656994 kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

1. Velkomst

Georg bød velkommen og gennemgik forslag til dagsorden og vil i øvrigt have et forslag til dagsorden til hvert møde, også baseret på evt. ønsker fra medlemmer.

2. Referat fra sidste møde

Børge er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen og Tommy er som suppleant indtrådt i bestyrelsen. Jørn er herefter suppleant.

3. Økonomi

19 medlemmer ud af 37 mulige har d.d. betalt kontingent. Allan sender rykkere ud til de der ikke endnu har betalt kontingent.

4. Hjemmeside

Georg orienterede om omkostninger ved en hjemmeside: En hjemmeside koster ca. 400 kr. i oprettelse og ca. 150 kr. pr. måned.

Der var enighed om at det var en god idé: Vedtaget.

5. Gennemgang af kommende arrangementer

Kommende arrangementer blev kort omtalt.

6. Eventuelt

Der var enighed om at aktivitetskalender sendes ud til alle og bestyrelsesreferater ligger på hjemmesiden. De der måtte ønske det kan få referater pr. post ved at henvende sig til Georg som vil sende det efter hvert bestyrelsesmøde.

7. Næste møde

Næste møde er den 23/08, 2005.

Referent Benny

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

4

Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

Dato:

25/08, 05

Mødedeltagere:   Mødested Fraværende:
Georg H. Christensen Frank Nielsen Brandstationen  
Allan Rohrberg Benny Nielsen    
Tommy Frank-Rasmussen      
Titel Navn Adr. By Telefon Mail
Formand Georg H. Christensen Skovvej 8 Sk.borg 86572104 gh@christensen.tdcadsl.dk
Næstf. Frank Nielsen Mårvej 35 Sk.borg 86521752 abildskov.nielsen@privat.dk
Kasserer Allan Rohrberg Møllegade 28 Sk.borg 86524559 a-e@mail.tele.dk
Sekretær Benny Nielsen Knudsvej 20 Ry 86890914 byn@cowi.dk
Bst medl. Tommy Frank-Rasmussen Sønder Molvej 16 Horsens 75673331  
           
Suppleant Jørn Nielsen        
Revisor Svend Arne Jensen Stændervej 34 Horsens 75656994 kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

Træffet blev evalueret. Alle efterretninger og tilbagemeldinger har været gode, endda rigtig gode. Også internt blev der ydet en formidabel indsats fra alle, hjælpere m.m.. Pladsen blev efterladt i meget fin stand og skoleinspektøren var meget tilfreds. Træffet fik også meget god pressedækning.

Vi sender et brev med Tak til Kommunen for underskudsgaranti og lån af skole

Georg sender separat brev ud.

1. Referat fra sidste møde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi

Allan sender rykkere ud til de (alt for mange), der ikke endnu har betalt kontingent. Georgs status vedr. træffet vedlægges Allans kontingent-rykkere.

3. Hjemmeside

Georg får klubben registreret på Skanderborg nettet dvs. Skanderborg´s hjemmeside.

4. Gennemgang af kommende arrangementer

Kommende arrangementer blev kort omtalt.

Ved næste bestyrelsesmøde laves køreplan for det kommende år. Idéer fra medlemmerne modtages gerne.

Nat-o-løb en mulighed, hvor vi f.eks. inviterer andre klubber.

Besøg på modeljernbane lokaler i Skanderborg også en mulighed.

Der planlægges en fest hvor vi ser billeder og video fra træffet. Thomas og Mariannes MC-

lokaler en god mulighed som rammer. Dato den 18. november 2005. Nærmere informationer følger.

5. Eventuelt

6. Næste møde

Næste møde er den 01/11, 2005.

 

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

5

Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

04/11, 05

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Georg H. Christensen

Frank Nielsen

Skovvej 8 Stilling

Tommy Frank-Rasmussen

Allan Rohrberg

Benny Nielsen

 

 

 

 

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Mårvej 35

Sk.borg

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Frank-Rasmussen

Sønder Molvej 16

Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

 

 

 

 

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde ligger på klubbens hjemmeside under "love".

  2. Økonomi herunder kontingent

Det er for dårligt at der skal rykkes for kontingent. Rettidig indbetaling er senest ved julearrangementet. Allan har med stor, men ikke 100 % succes, sendt kontingentrykkere ud, dvs. der er stadig nogle der er i restance.

Allan undersøger mulighed for elektronisk betaling (giro og/eller home-banking)

Hvis der ikke er betalt kontingent til generalforsamlingen, har man ingen ret til at deltage i generalforsamlingen og dermed heller ingen stemmeret.

Frank rykker for godkendelse af regnskab fra Nimbustræf.

  3. Hjemmeside

Klubben er nu registreret på Skanderborg kommunes hjemmeside under foreninger. Se: www.skanderborg.dk.

  Det blev aftalt at vedtægter lægges på hjemmesiden. Bestyrelsesreferater planlægges lagt således at der kun er adgang via password. Georg undersøger mulighederne.

4. Gennemgang af kommende arrangementer

4.1   Julearrangementet

Der er reserveret bowlingbaner samme sted som sidste år til den 05.12, 2005

Kommende arrangementer blev planlagt. Arrangement kalender udsendes sammen med invitation til julearrangement.

  5. Eventuelt

  6. Næste møde

Næste møde er den 31 Januar 2006.

 

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

6

Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

31/01, 06

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Georg H. Christensen

Frank Nielsen

Brandstationen

Benny Nielsen

Allan Rohrberg

Tommy Frank-Rasmussen

 

 

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Mårvej 35

Sk.borg

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

TommyAa

Frank-Rasmussen

Sønder Molvej 16

Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

 

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde

Referatet godkendt

  2. Økonomi herunder kontingent

Allan har fået skaffet giro indbetalingskort til klubben som fremover vil blive sendt ud til medlemmerne til betaling af kontingent.

Allan har med stor, men ikke 100 % succes, sendt kontingentrykkere ud, dvs. der er stadig nogle der er i restance.

Hvis der ikke er betalt kontingent til generalforsamlingen, har man ingen ret til at deltage i generalforsamlingen og dermed heller ingen stemmeret.

  Frank har haft rykket for godkendelse af regnskab fra Nimbustræf.

DNT har nu svaret og regnskabet er godkendt.

  3. Hjemmeside

Bestyrelsesreferater planlægges lagt således, at der kun er adgang via password.

Georg prøver stadig, om det kan lykkes ham at finde ud af at lave det ?

  4. KLUBBENS 10 ÅRS FØDELSDAG

Der blev diskuteret forskellige muligheder om hvad der skulle foregå

1)      en lille fest på Stilling Skole hvor Molly laver maden. (mandag d. 1. maj)

2)      fest hos Thomas og Marianne (fredag d. 28. april eller lørdag 29. april)

noget lignende afslutningsfesten for træffet

3)      underholdning af visevennerne fra Århus Nimbusklub

Georg spørger de forskellige.

Der vil blive spurgt til generalforsamlingen d. 6. februar, om der er nogen, der har andre idéer.

  5. Eventuelt

6. Næste møde

Tirsdag d. 30. maj 2006.

 

Bestyrelsesmøde

 

 

Nr.:

  7

Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

30/05, 06

 

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

Georg H. Christensen

 

Brandstationen

Tommy Frank-Rasmussen

 

Allan Rohrberg

Benny Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 
           

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Mårvej 35

Sk.borg

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Frank-Rasmussen

Sønder Molvej 16

Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

 

 

 

 

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

 

1. Referat fra sidste møde

Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi herunder kontingent

Der mangler nu kun kontingentbetaling fra 3 medlemmer.

Fødselsdagen (jfr. 4.2) kostede kr. 4.200,-

3. Hjemmeside

Det blev aftalt at vedtægter lægges på hjemmesiden. Bestyrelsesreferater planlægges lagt således at der kun er adgang via password. Georg undersøger mulighederne for det.

4. Gennemgang af arrangementer; Gennemførte og kommende

4.1   10 års fødselsdag

Der var 29 deltagere og 5 børn. Må betegnes som en succes !

4.2   Weekendtur

MCTC´s Touring Camp på Djursland en mulighed. Benny undersøger priser m.m.

Fur en anden mulighed. Georg undersøger.

Lindvald´s faciliteter. Allan undersøger.

4.3   Nat-O-Løb

Allan, Henning og Benny sætter sig sammen i løbet af en måneds tid.

Der sendes invitationer ud efter ferien.  Benny laver oplæg til annonce -> a-e@mail.tele.dk

5. Eventuelt

Medlem nr. 28 Niels Kjærgaard vil sælge sin Nimbus.

6. Næste møde

Næste møde er den 22/06 og den 15/08, 2006.

 

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

8
Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

12/09, 06

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Georg H. Christensen

Tommy Frank-Rasmussen

Hos Georg

 

Allan Rohrberg

Benny Nielsen

 

 

Frank Nielsen

 

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Mårvej 35

Sk.borg

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Frank-Rasmussen

Sønder Molvej 16

Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

 

 

 

 

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

 

1. Referat fra sidste møde

Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi herunder kontingent

Der mangler nu kun kontingentbetaling fra 3 medlemmer.

Allen følger op.

3. Hjemmeside

Fungerer ikke p.t. Georg arbejder hårdt på sagen.

4. Gennemgang af arrangementer; Gennemførte og kommende

Vi forventer at arrangere julebowling som traditionen byder

4.1   Weekendtur

Få deltagere men en succes.

Fremtidige hytteture skal varsles min. ½ år i forvejen.

 4.2   Nat-O-Løb

Allan, Henning og Benny arbejder på sagen

5. Eventuelt

6. Næste møde

Næste møde er den 14/11, 2006.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

9

Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

14/11, 06

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Georg H. Christensen

 

Hos Georg

Tommy Frank-Rasmussen

Allan Rohrberg

 

 

Benny Nielsen

Frank Nielsen

 

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Mårvej 35

Sk.borg

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Frank-Rasmussen

Sønder Molvej 16

Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

 

 

 

 

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde

Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".
 

2. Økonomi herunder kontingent

Der mangler nu kun kontingentbetaling fra 1 medlemmer. Allen følger op.
 

3. Hjemmeside

Fungerer igen
 

4. Julebowling

Som vi plejer, betaling bliver sat op til 100 kr.
 

5. Gennemgang af arrangementer for 2007

Mange gode forslag til ture fra medlemmerne.

Tilmelding til Weekendtur og Nat-O-løb

Skal sendes ud mindst ½ år før afholdelse.
 

5. Eventuelt

6. Næste møde:  den 23/01, 2007.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

10

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
23/01, 07

Til top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Georg H. Christensen

Tommy Frank-Rasmussen

Hos Georg

 

Allan Rohrberg

Benny Nielsen

 

 

Frank Nielsen

 

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Mårvej 35

Sk.borg

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Frank-Rasmussen

Sønder Molvej 16

Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

 

 

 

 

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi herunder kontingent
Medlem nr. 43 har ikke ønsket at fortsætte som medlem.
Vi mangler kontingent for 7 medlemmer. Vi er nu 38 medlemmer.

3. Hjemmeside
Fungerer igen

4. Gennemgang af arrangementer; Gennemførte og kommende
Julebowling: Fin tilslutning og en god aften
Nytårs tur til Rådhuset I Århus: SNK deltog med 3 medlemmer. Der deltog i alt 15 Nimbusser med i alt 22 personer.

Gårdsangerne kommer den 5. marts på Brand og Redning. Vi inviterer koner/kærester, naboer, Mad Monkeys, Gråbrødrene og et par venner efter eget valg. Medlemmer med påhæng er gratis.

5. Generalforsamling
Forslag til afstemning til generalforsamling: Bestyrelsen foreslår at der indkøbes en ekstern hard disk, hvor SNK korrespondance og andet materiale kan ligge.

6. Kaffebrygning
Der skal udpeges nogen der har ansvaret for at købe brød og brygge kaffe til klubaftener og arrangementer. Frank vil godt tage sig af dette. Frank skal ikke nødvendigvis gøre det, men sikre det bliver gjort.

7. Papirarbejdet
Benny tilbyder at sende klubmateriale ud til medlemmer. Georg leverer kuverter m.m.
Benny og Georg koordinerer

8. Eventuelt

9. Næste møde
Næste møde er den 01/05, 2007.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

11

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
01/05, 07

Til top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Georg H. Christensen

Tommy Franck-Rasmussen

Hos Georg

 

Allan Rohrberg

Benny Nielsen

 

 

Frank Nielsen

 

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Åbovej 53

8462 Harlev

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Kingosvej 2 Hornborg

8762Flemming

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

Sogneskellet39@stofanet.dk

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi herunder kontingent
Der mangler 2 medlemmer at betale kontingent. Vi er nu 38 medlemmer.
Klubben har d.d. ca. kr. 13.400,- i kassebeholdning.

3. Hjemmeside
Fungerer igen. Her ligger arrangementskalender.
Allan har sendt et indlæg om vore aktiviteter til Nimbus Tidende. Der er ikke optaget i NT. Allen rykker.

4. Gennemgang af arrangementer; Gennemførte og kommende
Gebyr ved gårdsangerarrangement droppet.
Der deltog 80 Nimbusser ved åbning af Tivoli Friheden i Århus.
Der deltog 13 i besøget på træskomuseet i Gl. Rye. En god aften.
Vi deltog sammen med ufattelig mange MC i Kølkær "træf".
Løvspringsturen var rigtig god.
Kommende ture: Se arrangementsliste. Vi ser på næste tur den 7/5 en stor kvægfarm.
Nat-o-løb den 6. oktober 2007. Alle opfordres til at sprede rygtet i gl. køretøjskredse.

5. Kaffebrygning
Der skal udpeges nogen der har ansvaret for at købe brød og brygge kaffe til klubaftener og arrangementer. Frank vil godt tage sig af dette. Frank skal ikke nødvendigvis gøre det, men sikre det bliver gjort.

6. Eventuelt
Rygning ved indendørs møder fremover ikke tilladt.

7. Næste møde
Næste møde er den 25/09, 2007.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

12

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

Dato:
25/09, 07

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Georg H. Christensen

 

Hos Benny

Frank Nielsen

Allan Rohrberg

 

 

Tommy Franck-Rasmussen

Benny Nielsen 

 

 

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Åbovej 53

8462 Harlev

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Kingosvej 2Hornborg

8762Flemming

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

Sogneskellet39@stofanet.dk

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi herunder kontingent
Alle har betalt kontingent. Der er kommet 2 nye medlemmer og vi er nu 40 medlemmer i alt.

3. Hjemmeside
Fungerer igen. Her ligger arrangementskalender.

4. Gennemgang af arrangementer; Gennemførte og kommende
Den 7. maj ude hos Eskild (stor ko farm) spændende !
Den 12. maj generalforsamling i Horsens
Den 26. maj Skanderborgløb
Den 3/6 Traktorstævne i Kongensbro
Den 4/6 tur til Hedensted. Stor tilslutning
Den 5/6 Metalskolen i Holstebro. En meget stor oplevelse.
Den 9/6. Tur til Hvidsten Kro.
Nimbus træf på Bornholm. Stor tilslutning trods den store afstand hjemmefra.
Den 6/8 tur til Saksild strand. Henry gav kaffe.
Den 1/9. DNT o-løb. God tilslutning fra Skanderborg.
Den 3/9: Klubaften med tur til Frank for at grille
Den 8-9/9: Tur til Fur en stor succes
Den 16/9: Tur til modeljernbane i Hadsten

Kommende arrangementer
Klubaften den 1/10. Benny viser billeder fra USA.
Nat-o-løb den 6. oktober 2007. Alle opfordres til at sprede rygtet i gl. køretøjskredse.
Julebowling efter den sædvanlige opskrift den 3/12.

7. Eventuelt
Rygning ved indendørs møder fremover ikke tilladt.

8. Næste møde
Næste møde er den 22/11, 2007.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

13

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
22/11, 07

Til top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Georg H. Christensen

 

Hos Georg

 

Allan Rohrberg

Benny Nielsen

 

Tommy Franck-Rasmussen

Benny Nielsen

 

 

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Åbovej 53

8462

Harlev

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Kingosvej 2

Hornborg

8762

Flemming

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

Sogneskellet39@stofanet.dk

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@

stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi herunder kontingent
Alle har betalt kontingent. Der er kommet 2 nye medlemmer og vi er nu 40 medlemmer i alt.
Nat-o-løbet gav et lille underskud som dækkes af kassen.

3. Hjemmeside
justeret lidt og kører.

4. Gennemgang af arrangementer; Gennemførte og kommende
Klubaften den 1/10. Benny viste billeder fra 4 uger i USA.
Klubaften den 5. november (alm. snak og hygge)
Nat-o-løb den 6. oktober 2007. Ca. 30 deltagere fra 4 - 80 år. Se notits i Nimbus Tidende og Ugebladet.
Glæd jer allerede til næste år, hvor succesen gentages.

Kommende arrangementer
Julebowling efter den sædvanlige opskrift den 3/12.
Nytårstur til Rådhuspladsen i Århus 1/1, kl. 13 fra Brand og Redning.
Generalforsamling de 4/2 kl. 19 hos Brand og Redning.
Arrangementskalender for 2008 blev planlagt i store træk.

5. Eventuelt
Rygning ved indendørs møder fremover ikke tilladt.

6. Næste møde
Næste møde er den 22/01, 2008.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

14

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
22/01, 08
Til top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Frank Nielsen

 

Hos Benny

 

Allan Rohrberg

Tommy Franck-Rasmussen

 

 

Benny Nielsen

Georg H. Christensen 

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Åbovej 53

8462 Harlev

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Kingosvej 2Hornborg

8762Flemming

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

Sogneskellet39@stofanet.dk

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi herunder kontingent
Der mangler kontingentbetaling fra 8 medlemmer. Årets resultat viser et lille underskud på kr. 868,-.

3. Hjemmeside
Den kører.

4. Gennemgang af arrangementer; Gennemførte og kommende
Se den sidst udsendte aktivitetsliste
Julebowling med fuldt hus !
Nytårstur til Rådhuspladsen i Århus 1/1, kl. 13. Vi deltog med 2 Nimbusser.

Kommende arrangementer
Generalforsamling de 4/2 kl. 19 hos Brand og Redning.
Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om vedtægtsændringer som vedrører medlemskab for medlemmer
der har været medlem af SNK i 10 år eller mere kan være medlem selv om de afhænder deres Nimbus

7. Eventuelt
Rygning ved indendørs møder fremover er ikke tilladt.

8. Næste møde
d. 20. maj 2008 hos Tommy

 


Bestyrelsesmøde

Nr.

15

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

Dato:
20/05, 08
Til Top

Mødedeltagere: Mødested Fraværende:
Georg H. Christensen
Allan Rohrberg
Benny Nielsen
Tommy Franck-Rasmussen
Hos Tommy Frank Nielsen
Titel Navn Adr. By Telefon Mail
Formand Georg H.Christensen Skovvej 8 Sk.borg 86572104 gh@christensen.tdcadsl.dk
Næstf. Frank Nielsen Åbovej 53 8462 Harlev 86521752 abildskov.nielsen@privat.dk
Kasserer Allan Rohrberg Møllegade 28 Sk.borg 86524559 a-e@mail.tele.dk
Sekretær Benny Nielsen Knudsvej 20 Ry 86890914 byn@cowi.dk
Bst medl. Tommy Franck-Rasmussen Kingosvej 2 Hornborg 8762 Flemming 75673331  
Suppleant Jørn Nielsen Sogneskellet 39 Hovedgård 75661260 Sogneskellet39@stofanet.dk
Revisor Svend Arne Jensen Stændervej 34 Horsens 75656994 kirstenogsvendarne@stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde

Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi herunder kontingent

Der mangler ikke kontingentbetaling fra nogle medlemmer ( ! ). Vi er således p.t. 39 medlemmer.                                       
Medlemslisten er nu ajourført.
Der er ca. kr. 1.600,- i kassen og ca. 12.000,- i banken.

3. Hjemmeside

Den kører.

4. Gennemgang af arrangementer; Gennemførte og kommende

Se den sidst udsendte aktivitetsliste

Kommende arrangementer

Se den sidst udsendte aktivitetsliste

7. Eventuelt

Rygning ved indendørs møder fremover er ikke tilladt.

8. Næste møde

Næste møde den 21. august 2008 hos Benny

 

 
Bestyrelsesmøde

Nr.
16

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

Dato:
21/08, 08
Til Top

Mødedeltagere: Mødested Fraværende:
Georg H. Christensen
Allan Rohrberg
Benny Nielsen
Tommy Franck-Rasmussen
Hos Benny Frank Nielsen
Titel Navn Adr. By Telefon Mail
Formand Georg H. Christensen Skovvej 8 Sk.borg 86572104 gh@christensen.tdcadsl.dk
Næstf. Frank Nielsen Åbovej 53 8462Harlev 86521752 abildskov.nielsen@privat.dk
Kasserer Allan Rohrberg Møllegade 28 Sk.borg 86524559 a-e@mail.tele.dk
Sekretær Benny Nielsen Knudsvej 20 Ry 86890914 byn@cowi.dk
Bst medl. Tommy Franck-Rasmussen Kingosvej 2 Hornborg 8762
Flemming
75673331  
           
Suppleant Jørn Nielsen Sogneskellet 39 Hovedgård 75661260 Sogneskellet39@stofanet.dk
Revisor Svend Arne Jensen Stændervej 34 Horsens 75656994 kirstenogsvendarne@stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde

Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Økonomi herunder kontingent

Der mangler ikke kontingentbetaling fra nogle af vore medlemmer ( ! ). Vi er således p.t. 39 medlemmer.
Medlemslisten er nu ajourført.

3. Hjemmeside

Den kører mangler kun mindre dele for at være 100 % opdateret.

4. Gennemgang af arrangementer; Gennemførte og kommende

Generelt har der været meget fin tilslutning til årets arrangementer. FLOT.                                                 

Kommende arrangementer

Der er i skrivende stund 8 tilmeldte til turen til Langeland. Tilmelding til Georg.
Mini-golf den 1/9, 2008.
Nat-o-løbet afvikles som planlagt. Medlemmerne opfordres til at gøre reklame for løbet. Tilmelding til Allan eller Benny.
Se i øvrigt den sidst udsendte aktivitetsliste

7. Eventuelt

Rygning ved indendørs møder fremover er ikke tilladt.

8. Næste møde

Næste møde den 18.november 2008, kl. 19.30 hos Georg.

 

 

Bestyrelsesmøde

 

Nr.:
17.

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

Dato:
18/11, 08
Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen
Allan Rohrberg
Frank Nielsen

 

Hos Georg

Benny Nielsen
Tommy Franck-Rasmussen

 

 

 

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8 Stilling

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Åbovej 53

8462 Harlev

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Kingosvej 2Hornborg

8762Flemming

75673331

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

Sogneskellet39@stofanet.dk

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde:
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Hjemmeside:
Den kører mangler kun mindre dele for at være 100 % opdateret.

3. Gennemførte arrangementer:
Generelt har der været meget stort tilslutning til årets arrangementer..
Fremmødet på vores ture har været det bedste i mange år. FLOT

4) Kommende arrangementer:
Jule arrangementet er ændret, vi spiser først og bowler bagefter.
Program for 2009 er næsten på plads

7. Eventuelt
Natløbet gav et lille underskud på 220,oo kr.

8. Næste møde
Næste møde den 27. januar 2009  kl. 19.30 hos Georg.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

18.

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
27/01, 09
Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen
Allan Rohrberg
Tommy Franck-Rasmussen
Benny P. Nielsen

 

Hos Georg

Frank Nielsen

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8 Stilling

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Frank Nielsen

Åbovej 53

8462 Harlev

86521752

abildskov.nielsen@privat.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Kingosvej 2.Hornborg

8762 Flemming

75673331

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

Sogneskellet39@stofanet.dk

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde:
   
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Hjemmeside og medlemmer
   
Den kører fint og der er en del besøgende. Der mangler 6 medlemmer at betale kontingent.

3. Gennemførte arrangementer:
   
Der var 22 MC og 3 MC fra Skanderborg til nytårsarrangement den 1/1, 2009 på Rådhuspladsen i Århus.

4) Kommende arrangementer:
   
Generalforsamling den 2/2. Arrangementskalenderen for 2009 er på plads. Der er et par mindre justeringer. Oplysninger følger.
    Bestyrelsen vil foreslå en kontingent forhøjelse på 25 kr. pengene skal bruges til indkøb af en PC projekter.

5. Eventuelt
   
Det blev besluttet ikke at arbejde videre med køb af klubtalt.

6. Næste møde
   
Den 21. april, 2009 hos Benny kl. 19.00.

 

__

 

________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Nr.:

19.

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

21/04, 09

Til top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen
Allan Rohrberg
Jørgen Andersen
Tommy Franck-Rasmussen
Benny Nielsen

 

Hos Benny

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8 Stilling

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Kingosvej 2Hornborg

8762 Flemming

75673331

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

Sogneskellet39@stofanet.dk

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@
stofanet.dk

 1. Referat fra sidste møde:
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

 2. Hjemmeside og medlemmer
Den kører fint og der er en del besøgende. Der mangler 2 medl. at betale kontingent. De rykkes

 3. Gennemførte arrangementer:
Det vides ikke i skrivende stund, hvor mange der deltog i åbning af tivoli i Århus.

4) Kommende arrangementer:
Der er et par mindre justeringer i arrangementskalenderen for 2009. Den revideres og sendes ud til medlemmerne
sammen med invitation til Årstræf, som ved en fejl ikke kommet i Nimbus Tidende. OBS: Se DNT's hjemmeside,
hvor man tilmelder sig. Alle der planlægger at deltage i Nimbus Træf opfordres til at sende Georg en mail, så vi får
et overblik over hvem der deltager i træffet fra Skanderborg Nimbus Klub.

5. Eventuelt 
 
6. Næste møde
Den 20. august, kl. 19.30, 2009 hos Benny.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde

Nr.:

20

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
20/08, 09

Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen
Jørgen Andersen
Tommy Franck-Rasmussen

 

Hos Benny

Allan Rohberg

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Skovvej 8 Stilling

Sk.borg

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Kingosvej 2 Hornborg

8762 Flemming

75673331

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

Sogneskellet39@stofanet.dk

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde:
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Hjemmeside og medlemmer
Den kører fint og der er en del besøgende. Der mangler ét medl. at betale kontingent. Det rykkes

3. Gennemførte arrangementer:
Georg har lavet en oversigt over deltagerne til diverse arrangementer. Topscorene er DNT´s årstræf Grillaften.
Gennemsnittet har været ca. 10 deltagere.

4) Kommende arrangementer:
Der er et par mindre justeringer i arrangementskalenderen for 2009, som er sendt ud og ligger på hjemmesiden.
Af større ting kan nævnes Fanøturen og Nat-o-løb er ved at være helt på plads.

5. Eventuelt  
Køb af data viewer / projektor, Jørgen følger op ift. Henning, der ville se efter tilbud.

6. Næste møde
Den 19. november 2009  kl. 19.30   hos Jørgen.

_

 

_______________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Nr.:

21

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

26/11, 09

Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen
Jørgen Andersen
Tommy Franck-Rasmussen
Allan Rohberg

 

Hos Jørgen

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Kingosvej 2 Hornborg

8762 Flemming

75673331

 

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

Hovedgård

75661260

Sogneskellet39@stofanet.dk

Revisor

Svend Arne Jensen

Stændervej 34

Horsens

75656994

kirstenogsvendarne@stofanet.dk

1. Referat fra sidste møde:
Referatet godkendt og ligger på klubbens hjemmeside under "love".

2. Hjemmeside, medlemmer m.m.
Den kører fint og der er en del besøgende. Der mangler ét medl. at betale kontingent. Det rykkes
Klubben har købt en projektor/data viewer (til at vise billeder eller film via computer), som vi allerede har haft glæde af.

3. Økonomi
Kassebeholdninger er ca. kr. 8.000,- efter vi har købt projektor som kostede ca. kr. 4.000,-.
Prisen for julebowling (egenbetaling) er steget da dette arrangement gav et stort underskud sidste år.

4. Gennemførte arrangementer:
Der var stor ros fra deltagerne til nat-o-løbet var trods vejret. Arrangementet gav et lille underskud på ca. kr. 150.

4) Kommende arrangementer:
Julebowling den 7./12.
Mødet blev brugt til at planlægge det kommende års arrangementer.
Arrangementskalender bliver sendt ud til medlemmerne og lagt på hjemmesiden.

6. Næste møde
Den 28. januar, kl. 19.00, 2010 hos Tommy, Hede Nielsensvej 3, 8700 Horsens

_

 

____________________________________________________________________________________________

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

22

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

26/01, 10

Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen

Tommy Franck-Rasmussen

Allan Rohberg

 

Hos Tommy

Franck-Rasmussen

Benny Nielsen

Jørgen Andersen

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

75673331

 

Referat : Referat fra tidligere møde godkendt.

Regnskab for 2009 gennemgået : Underskud på 2305,24 blev godtaget. Der var indkøbt projektor for 3995,00.
Regnskabet er også godkendt af intern revisor.
Medlem nr. 42 har meldt sig ud, (alder). Vi er dags dato 38 medlemmer.
Kontingent giro kort er nylig medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen, så der mangler mange at betale.
Årets gang i Skanderborg og Omegns Nimbusklub er trygt og klar til udlevering på generalforsamlingen,
og udsendelse til de ikke fremmødte.

Program 2010: dag/dato rettelser.     Mandag den 9/4     skal være fredag den 9/4.

                                                        Søndag den 4/9     skal være lørdag den 4/9.

Næste møde

tors. d. 22. april kl. 19.00,  2010 hos Georg  Gantrupvej 26.  8752 Østbirk
Allan Rohrberg.

______________________________________________________________________________________________

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

23

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
22/04, 10

Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen
Tommy Franck-Rasmussen
Allan Rohberg
Benny Nielsen
Jørgen Andersen

 

Hos Georg

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat :
Referat fra tidligere møde godkendt.

Arrangement med beretning fra MC tur på Island var rigtig godt. Tidspunktet var 2. Mandag i måneden.
Derfor var Brandstationen optaget og arrangementet blev forlagt til Thomas i Hylke.

Der deltog 4 fra SNK i åbning af Tivoli. Vejret var ikke ret godt.

Der mangler 5 medlemmer at betale. Allan sender rykkere ud.

Gode idéer til aktivering af potentielle yngre medlemmer modtages. Benny forsøger at arrangere tur til en efterskole ikke for langt fra Skanderborg.

Program fremgår af hjemmesiden.

Næste møde

Tors. d. 26. August kl 19.30, 2010 hos Benny i Ry.
Benny Nielsen.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

24

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

30/08, 10
Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen
Tommy Franck-Rasmussen
Allan Rohberg
Benny Nielsen
Jørgen Andersen

 

Hos Benny

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752Østbirk

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referat :

Referat fra tidligere møde godkendt.
De arrangementer, der har været afholdt har været rigtig godt besøgt for nogles vedkommende andre lidt besøgt.
Der har været et medlem der har dukket op til en fællestur men den pågældende dag var der ingen fremmødt på
brandstationen til starttidspunkt. Der var ingen som ansvarlig for turen i programmet. Det pågældende medlem udtrykte
utilfredshed med dette.
Dette forhold blev drøftet på bestyrelsesmødet. Der var enighed om at fastholde den nuværende praksis som er:
Ønsker man at deltage i en fællestur skal man møde det angivne sted det angivne tidspunkt.
Den ansvarlige for turen skal møde op selv eller via en substitut. Er der ingen ansvarlig for turen møder man blot op
og kører fra stedet efter det angivne starttidspunkt.
Der var enighed om at orientere om der orienteres om dette på den kommende generalforsamling.

Kommende arrangementer:

Grillaften hos Georg den 6/9. Afgang fra Brandstationen kl. 19.
Nat-o-løb er under planlægning
Se også arrangementskalender samt hjemmesiden

Økonomi

Der mangler 3 medlemmer at betale. Der sendes én rykker.
Vi har ca. kr. 10.800,- i kassen.

Andet

Benny ser stadig på mulighederne for at arrangere en tur til en efterskole tæt på Skanderborg.

Næste møde

Tors. d. 2. december kl. 19.30, 2010 hos Jørgen i Uldum.

Benny Nielsen.

 

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

25

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

16/11, 10

Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen
Tommy Franck-Rasmussen
Allan Rohberg
Benny Nielsen
Jørgen Andersen

 

Hos Jørgen

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752Østbirk

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660

Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat :

Julebowling og programmet for 2011 blev planlagt. Se dette.

Næste møde

Tors. d. 27. januar, 2011 kl. 19.30, 2010 hos Georg

Benny Nielsen.

 

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

26

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

27/01, 11

Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Georg H. Christensen
Allan Rohberg
Benny Nielsen

 

Hos Georg

Jørgen
Tommy

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752Østbirk

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700Horsens

75673331

 

 Referat :

Generalforsamlingen blev forberedt.
Der er ingen indkomne forslag.
Der spørges til generalforsamlingen, om vi skal fortsætte julebowling eller prøve noget andet.

Næste møde

Tors. d. 28. April, 2011 kl. 18.00, 2011 hos BennyKl. Ca. 19.20 mødes bestyrelsen med resten af flokken og kører til Gl. Rye Flyveplads

/Benny Nielsen.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

27

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
28/04, 11
Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

 

 

 

Allan Rohberg
Benny Nielsen
Jørgen Andersen

 

Hos Benny

Georg
Tommy

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752Østbirk

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700Horsens

75673331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referat :

 Mulighed for en bedre og hurtigere opdatering af hjemmesiden blev drøftet. Aktion i forhold til dette: Georg
Annoncering af nat-o-løbet er sket til rigtig mange relevante klubber og optaget på flere klubbers aktivitets-kalendre.
 Løbet er lavet på papiret.
To medlemmer mangler at betale og er derfor udmeldt. Vi er derfor ca. 35 medlemmer
Vi har ca. kr. 9.000,- på kontoen dvs. ca. uændret i forhold til sidste år.

Næste møde

Tors. d. 18. August, 2011 kl. 20.00, 2011 hos Tommy

Benny Nielsen.

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

28

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
18/08, 11
Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Benny Nielsen
Jørgen Andersen
Georg Christensen

 

Hos Tommy

Allan

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752Østbirk

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700Horsens

75673331

 

 Referat :

Hjemmesiden er nu opdateret.
Annoncering af nat-o-løbet er sket til rigtig mange relevante klubber og optaget på flere klubbers aktivitets-kalendre.
Løbet er lavet på papiret.
Nat-o-løbet annoncen uddeles i Gl. Rye (til torsdagsarrangementet) en af de nærmeste torsdage.
Det blev besluttet at købe et læsejl / "telt" som vi kan være under til f.eks. træf. Georg snakker med Kirsten og valg /
køb af en egnet løsning.
Det blev besluttet at købe et prøveeks. af en polo t-shirt hjem, med henblik på at lave dem med tryk.

Mobilnumre til medlemslisten
Vi bruger mobiltelefon / mobilgruppe til at sende påmindelser (om f.eks. arrangementer) via SMS ud til alle medlemmer.
Alle opfordres derfor til at sende deres mobil nr. til Georg, så medlemslisten kan være opdateret med alle mobil nr.
(for de der måtte have en sådan).

Næste møde

Tors. d. 17. November, 2011,  kl. 19.30, hos Benny.

Benny

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

29

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

18/11, 11

Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Benny Nielsen
Jørgen Andersen
Georg Christensen
Allan Rohrberg

 

Hos Benny

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752Østbirk

86572104

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660Sk.borg

86524559

a-e@mail.tele.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914/24696664

byn@cowi.dk

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

 Referat :

Hjemmesiden er nu opdateret.

Det blev besluttet at købe et læsejl / "telt" som vi kan være under til f.eks. træf. Georg snakker med Kirsten
om valg / køb af en egnet løsning.
Det blev besluttet at købe et prøveeks. af en polo t-shirt hjem, med henblik på at lave dem med tryk.
Bestillinger er modtaget og levering ved julebowling eller afhentes hos Jørgen efter aftale.
Georg har lavet oplæg til invitation til julebowling, som bliver den 5. december. Tilmeldingsfrist 28. november.
Det kommende års aktiviteter blev drøftet.
Mobilnumre til medlemslisten
Vi bruger mobiltelefon / mobilgruppe til at sende påmindelser (om f.eks. arrangementer) via SMS ud til alle medlemmer.
Alle opfordres derfor til at sende deres mobil nr. til Georg, så medlemslisten kan være opdateret med alle mobil nr.
(for de der måtte have en sådan).
Allan samler op på mobilnumre ved julebowling.

Næste møde

 Tors. d. 2. Februar, 2012,  kl. 19.30, hos Georg.

 /Benny

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

30

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
01/03, 12
Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Jørgen Andersen
Georg Christensen
Allan Rohrberg

 

Hos Georg

Benny Nielsen

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H.Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104
28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559
24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914
30161975

benny.nielsen.ry@gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

Referat :
Kontingent 3 mangler at betale. Vi er 34 medlemmer.
Hjemmeside ?   Jan Nielsen / Kirsten tager over med opsætning og nyheder mm.   (Lay out).
Dette sker inden 1 April.
Georg er bestyrelses ansvarlig.
Jan Nielsen / Kirsten køber på vegne af Skanderborg Nimbus Klub et stor læsejl til foreningsbrug ved div. arrangementer.
Pris Ca. 2000.oo kr.
Telefon liste SMS Benny spørges.
Alle medlems mobil tlf. nr. skulle være ”i hus”. Georg.
Tommy overtager Elvis turen den 23 september.
Julearrangementet 2012 Horsens?
Jørgen Andersen undersøger dette til næste møde.

Næste møde
Tors. d. 7. Juni, 2012,  kl. 19.30, hos Tommy.

Allan Rohrberg

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

31

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
07/06. 12
Til Top

Mødedeltagere:

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Jørgen Andersen
Georg Christensen
Allan Rohrberg

 

Hos Tommy

Benny Nielsen

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104

28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559
24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914
30161975

benny.nielsen.ry@gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

 Referat :

1.)                  Der blev talt om den store aktivitet her i juni måneds start.
2.)                  Julebowling 3/12 Jørgen tager kontakt til bowling center i Horsens.
                      Forud bestiller til 30-40 personer.
                      Møde 18.30 og spille fra 19.00 til 20.00 og derefter spisning ( buffet ).
                      Tilmeldingen skal ske senest 14 dage før?
3.)                  DNT museumsløbet er flyttet til den 15/9, rettes på hjemmesiden straks.
4.)                  Ærø tur Køre fredag ca. kl. 9.00
                      Bo på Campingplads i hytter, er bestilt.
                      Hjem kørsel fra søndag formiddag.
5.)                  OK tankkort med 5 øres rabat pr. lit. til Nimbus klubben, ca. 75 kr. pr år for alle klubbens medlemmer. Ikke bøvlet vær.
6.)                  Økonomi ca. 9200.00 kr. Det er godt nok.
7.)                  1 nyt medlem har henvendt sig og fået div. papir og et giro kort.
8.)                  3 medlemmer har ikke betalt 1 medlem slettet, 2 får en rykker.

Allan Rohrberg

Næste møde 30 august kl. 19.30 ved Allans Legehus.

 

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

32

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
27/08. 12
Til top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Jørgen Andersen
Benny Nielsen
Georg Christensen
Allan Rohrberg

 

Hos Allan

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104
28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559
24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914
30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

Referat :

                    1.)                 Julebowling 3/12 baner og mad er reserveret. Tidsfrist for tilmelding 15/11, 2012.
                     Pris fastholdes kr. 180,- pr mand.
                     Forud bestiller til 30-40 personer.
                     Møde 18.30 og bowle fra kl. 19.00 til kl. 20.00 og derefter spisning ( buffet ).
                     Der sendes separat invitation ca. 1/11, 2012…..sammen med girokort til kontingent.
2.)                  DNT museumsløbet er flyttet til den 15/9, se hjemmesiden
3.)                  Ærø tur afgang fredag ca. kl. 9.00. Vi bor på Campingplads i hytter som er bestilt.
                      Hjemkørsel fra søndag formiddag.
3.)                  Tur til Graceland (Kopi af Elvis’s hus i Randers) den søndag 23/9, kl. 10.00
4.)                 Vores Nat-o-løb i oktober for køretøjer ældre end 30 år er annonceret bredt.
                      Gør ende lig reklame for arrangementet. Der er 8 tilmeldt..
5.)                  Økonomi: kassebeholdningen er ca. 9.200,- kr., hvilket er tilfredsstillende.
                     De 3 manglende betaling er ikke kommet ind og de 3 er slettet af  medlemslisten.
6.)                  Mulighederne og rammerne for at arrangere Nimbustræf en gang i fremtiden (2015 ?) blev drøftet.

Næste møde: 25/10, hos Jørgen i Uldum kl. 19.30

Referent: Benny

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

33

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
25/10. 12
Til Top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Jørgen Andersen
Benny Nielsen
Georg Christensen
Allan Rohrberg

 

Hos Jørgen

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752  Østbirk

86572104
28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660  Sk.borg

86524559
24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914
30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

Tommyantonfranck56@gmail.com

Referat :
1.)                                   Nat-o-løbet blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte.
2.)                                   Julebowling 3/12 baner og mad er reserveret. Tidsfrist for tilmelding 15/11, 2012.
                       Pris fastholdes kr. 180,- pr mand. Forud bestiller til 30-40 personer.
                       Møde kl. 18.30 og bowle fra kl. 19.00 til kl. 20.00 og derefter spisning ( buffet ).
                       Der sendes separat invitation ca. 1/11, 2012…..sammen med girokort til kontingent.
2.)                  Til DNT museumsløbet var der kun 12 medlemmer.
3.)                  Ærø turen havde 15 deltagere…..en succes.
4.)                  Tur til Graceland (Kopi af Elvis’s hus i Randers) 7 deltagere.
5.)                 Økonomi: kassebeholdningen er kr. 9.200,-.  Tre ikke betalende medlemmer er slettet.
6.)                  Der er mulighed for at vi kan arrangere Nimbustræf i/ved Ryhallerne i Ry den 23. – 26. juli, 2015. Drøftes på generalforsamlingen jfr. vedtægterne.

 

Næste møde: 15/11, 2012, hos Georg kl. 19.30 hvor næste års program planlægges.

 Idéer der er lagt frem: Tur til modeltraktorer i Glusted og Billeder fra en tur med den Transsibirske Jernbane.

 OBS: Forslag til næste års program modtages gerne

 Referent: Benny

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

34

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
15/11. 12
Til top

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Jørgen Andersen
Benny Nielsen
Georg Christensen
Allan Rohrberg

 

Hos Georg

Tommy Franck-Rasmussen

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104
28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660  Sk.borg

86524559
24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914
30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

Tommyantonfranck56@gmail.com

Referat :

1.)                       Julebowling 3/12 baner og mad er reserveret og der er tilmeldt ca. 33 ved fristens udløb.
Pris fastholdes kr. 180,- pr mand.

                      Møde kl. 18.30 og bowle fra kl. 19.00 til kl. 20.00 og derefter spisning ( buffet ).

2.)                       Økonomi: kassebeholdningen er kr. 9.200,-.  Nye girokort er udsendt.

3.)                       Program for 2013 blev planlagt i store træk

      4.)            Der er mulighed for at vi kan arrangere Nimbustræf i/ved Ryhallerne i Ry den 23. – 26. juli, 2015.
Drøftes på generalforsamlingen jfr. vedtægterne.

Næste møde: 31/01, 2013, hos Benny  kl. 19.30  

 Referent: Benny

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

35

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:
31/01. 13
TIL TOP

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Jørgen Andersen
Benny Nielsen
Georg Christensen
Allan Rohrberg

 

Hos Benny

 

 

         

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104
28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559
24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914
30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

tommyantonfranck56@gmail.co

Referat :

1.)                       Julebowling med den sædvanlige gode fremmøde.

    Økonomi:  Årets resultat: minus kr. 500,- da vi har købt et læsegl til ca. kr. 2.000,-
                     kassebeholdningen er kr. 10.950,-.  Kun få mangler at betale kontingent.
    2.)                        Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen ud over bestyrelsens forslag vedr. Nimbustræf 2015
    3.)            Generalforsamlingen blev forberedt

 Næste møde:
Generalforsamling den 4. februar, 2013 kl. 19.30 hos B&R i Skanderborg, hvorefter den nye bestyrelse aftaler næste bestyrelsesmøde.

 Referent: Benny

Bestyrelsesmøde

Nr.:

35

Til Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

31/01. 13

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Jørgen Andersen
Benny Nielsen
Georg Christensen
Allan Rohrberg

 

Hos Benny

 

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H. Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104 28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559 24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914 30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

 Referat :

1.)                                 Julebowling med den sædvanlige gode fremmøde.
 
Økonomi:       Årets resultat: minus kr. 500,- da vi har købt et læsegl til ca. kr. 2.000,-
                      kassebeholdningen er kr. 10.950,-.  Kun få mangler at betale kontingent.

2.)                                 Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen ud over bestyrelsens forslag vedr. Nimbustræf 2015

3.)                Generalforsamlingen blev forberedt

Næste møde: Generalforsamling den 4. februar, 2013 kl. 19.30 hos B&R i Skanderborg, hvorefter den nye bestyrelse aftaler næste bestyrelsesmøde.

 Referent: Benny

 

Bestyrelsesmøde

Nr.:

36

Til Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

12/09. 13

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Jørgen Andersen
Benny Nielsen
Georg Christensen
Allan Rohrberg
Jørn Nielsen

 

Hos Benny

 

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H.Christensen

Gantrupvej 26

8752Østbirk

86572104 28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559 24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914 30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

8732 Hovedgaard

20877566

Signeskellet39@stofanet.dk

 Referat :

 Allan ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, men har sagt ”JA” til at fortsætte som kasserer til og med 31.12. 2013,
 dvs. til og med regnskabsåret 2013. På generalforsamlingen i 2014 skal således vælges en ny kasserer.

 Alle medlemmer opfordres til at give bestyrelsen gode idéer til tyre, aktiviteter og lignende til 2014 programmet.
Georg sender reminder ud til medlemmerne via. e-mail.

 Nimbustræf som vi har ansvar for i 2015 blev vendt.
 De medlemmer der har lyst til at give en hånd med opfordres til at kontakte en fra bestyrelsen, som også vil kontakte medlemmer.

Næste møde: Bestyrelsesmøde torsdag den 24. oktober, 2013 hos Georg.  

Referent: Benny

Bestyrelsesmøde

Nr.:

37

Til Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

12/09. 13

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Jørgen Andersen
Benny Nielsen
Georg Christensen
Jørn Nielsen

 

Hos Georg

Allan Rohberg

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H.Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104 28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559 24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914 30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

8732 Hovedgaard

20877566

Signeskellet39@stofanet.dk

 Referat :

 Julebowling mandag den 2. december i Scan Bowling i Skanderborg. Georg bestiller og modtager bestilling

 Årets aktiviteter blev planlagt.

 Nimbustræf blev vendt og gamle planlægningsdokumenter fundet frem.

 Næste møde: Bestyrelsesmøde torsdag den 9. januar, 2014 hos Jørn Nielsen.

Referent: Benny

Bestyrelsesmøde

Nr.:

38

Til Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

09/01. 14

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen
Jørgen Andersen
Benny Nielsen
Georg Christensen
Jørn Nielsen

 

Hos Jørn

Allan Rohberg

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H.Christensen

Gantrupvej 26

8752 Østbirk

86572104  28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171 Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Allan Rohrberg

Møllegade 28

8660 Sk.borg

86524559 24834578

aeditlevsen@gmail.com

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914 30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede Nielsensvej 3

8700 Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

Suppleant

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

8732 Hovedgaard

20877566

Sogneskellet39@stofanet.d

 Referat :  

Årets program blev gennemgået.  

Generalforsamlingen blev forberedt.

 Det blev aftalt at bestyrelsen til generalforsamlingen foreslå at kontingent fremover indbetales på vores bankkonto.
 Det letter administrationen og reducerer gebyrene. 

Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen vedtægtsændring i form at der fremover indkaldes til
 f.eks. generalforsamling og i øvrigt kommunikeres via mail og ikke som hidtil ”skriftelig”.

Det er aftalt at der arbejde vider med at opdatere hjemmesiden. 

Næste møde den 13. marts 2014 kl. 19.30 hos Tommy

Referent: Benny

Bestyrelsesmøde

Nr.:

39

Til Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

13/03, 14

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen

Benny Nielsen

Georg Christensen

Jørn Nielsen

 

Hos Tommy

Jørgen Andersen

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H.

Christensen

Gantrupvej 26

8752

Østbirk

86572104

28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171

Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

8732 Hovedgaard

20877566

Sogneskellet39@stofanet.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede

Nielsensvej 3

8700

Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

Suppleant

Jan Nielsen

Lundgaardevej 12

8732 Hovedgaardd

21165086

kijan@get2net.dk

 

Referat :  Den ekstraordinære generalforsamling er vel overstået.
Det blev aftalt at bestyrelsen til generalforsamlingen foreslå at kontingent fremover indbetales på vores bankkonto.
Det letter administrationen og reducerer gebyrerne. Det blev vedtaget.
Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen ændring i form at der fremover indkaldes til f.eks.
generalforsamling og i øvrigt kommunikeres via mail og ikke som hidtil ”skriftelig”. Det blev vedtaget/accepteret
 
Det er aftalt at der arbejde videre med at opdatere hjemmesiden, det er nu sket.
På næste sættes de første dele af rammerne til Nimbustræf, herunder organiseringen, mini fællestur,
besøg på træskomuseet, bus-tur ?, øl-telt ?, hoppeborg, åbningstidspunkt på pladsen,  
Der er MC udstilling på Hotel Opus i Horsens. Der er specielt Nimbus arrangement den 18. maj 2014.
Vi kan give interesserede en tur i sidevogn (husk styrthjelm) fra kl 11.30 til 14.30. De er en belønning.
Se i øvrigt www.hotelopushorsens.dk under Motorcykeludstilling.

 Næste møde den 08. maj 2014 kl. 19.30 hos Georg   

 Referent: Benny

Bestyrelsesmøde

Nr.:

40

Til Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

08/05, 14

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

Tommy Franck-Rasmussen

Benny Nielsen

Georg Christensen

Jørn Nielsen

 

Hos Georg

 

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H.

Christensen

Gantrupvej 26

8752

Østbirk

86572104

28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171

Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

8732 Hovedgaard

20877566

Sogneskellet39@stofanet.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede

Nielsensvej 3

8700

Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

Suppleant

Jan Nielsen

Lundgaardevej 12

8732 Hovedgaardd

21165086

kijan@get2net.dk

 Referat :

Nimbustræf :
Georg sender en mail ud og spørger medlemmerne hvad de har lyst til at bidrage med (hovedoverskrifter)
og hvor meget, uden at de kan blive garanteret de emner de ønsker af emner,
Benny undersøger om der er mulighed for design af logo med udgangspunkt i Nimbus-logo, Himmelbjerget, og Ry-lapperdykker-logo.
Jan har skaffet T-shirts til SNK deltagere/arrangører.
Benny snakker med Thomas ang. konkurrencer
Georg kontakter DNT, Frank ang. økonomi og Leif ang. mad.
Tommy undersøger lejeomkostninger for hoppeborg og festtelt.

Næste møde den 11. juni 2014 kl. 19.30 hos Benny 

Referent: Benny

Bestyrelsesmøde

Nr.:

41

Til Top

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

 

Dato:

12/10, 2014

Mødedeltagere:

 

Mødested 

Fraværende:

 

Benny Nielsen

Georg Christensen

Jørn Nielsen

 

Hos Georg

Tommy Franck-Rasmussen

Titel

Navn

Adr.

By

Telefon

Mail

Formand

Georg H.

Christensen

Gantrupvej 26

8752

Østbirk

86572104

28240786

gh@christensen.tdcadsl.dk

Næstf.

Jørgen Andersen

Kærvejen 18

7171

Uldum

4038 6950

jorgenandersen@tuknet.dk

Kasserer

Jørn Nielsen

Sogneskellet 39

8732 Hovedgaard

20877566

Sogneskellet39@stofanet.dk

Sekretær

Benny Nielsen

Knudsvej 20

8680 Ry

86890914

30161975

benny.nielsen.ry @gmail.com

Bst medl.

Tommy Franck-Rasmussen

Hede

Nielsensvej 3

8700

Horsens

26703331

Beataij@hotmail.com

Suppleant

Jan Nielsen

Lundgaardevej 12

8732 Hovedgaardd

21165086

kijan@get2net.dk

 

Referat :

 Julebowling den 1. december 2014 kl. 19 på Bowl’n Fun i Horsens. Der er reserveret baner. Tilmeldingsfrist den 22. november 2014.
Georg sender invitation ud hurtigst muligst.

Nimbustræf :
Planlægning kører på selvstændige møder og med selvstændige referater.
Næste års program blev planlagt (se dette).
Ros til Kirsten for at tage initiativet i forhold til ny hjemmeside

Næste møde: Onsdag den 7 januar kl 19.30 på Brand og Redning.     Kirsten deltager

 

 

           

TRÆF

Referat d. 27-11-2014

Til Top

Emne

 

Ansvarlig

Team

Beskrivelse af opgaven

Hvad er afklaret

Udestående

OK /  Ikke OK

Tilladelser:

 

Ryhallen, idrætsforeningerne (boldbanerne) og Skanderborg Kommune

 

 

 

Benny

 

 

Skriftelig aftale med Ry Halerne

 

Tilladelse fra Skanderborg Kommune og boldklubberne vedr. boldbanerne

 

 

 

OK

 

 

OK

 

Ingen

 

 

Ingen

 

Økonomi / budget

 

Georg ??

 

 

 

 

 

Sportspladsen

 

Camping og øltelt

 

Brandtilladelse

 

Naboerne adviseres

 

Jørn – Jan

 

 

 

 

 

Benny

 

 

Afmærkningsbånd

 

Leje af øltelt

 

 

 

Løbeseddel + ”ringe på” hos naboerne (Thorsvej mod øst)

Teltplan godkendt af brandvæsnet

 

Leje af øltelt er OK

 

 

Affald + strøm

 

Anders

 

 

 

 

 

Toiletvogne

 

Henning – Allan

 

 

 

 

 

Kontakt til DNT

 

Georg

 

 

Møde med DNT i januar aftalt (dato ??)

 

 

Kommunikation

Facebook etc.

 

Marianne og Thomas

 

Grupper oprettet

 

 

 

Underholdning