HUSK

 

GENERALFORSAMLING

i

Skanderborg og Omegns

Nimbus Klub

 Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 4. februar på Brand og Redningsstationen i Skanderborg kl. 19/00.

DAGSORDEN: 

1 )             Valg af dirigent
2 )             Formandens beretning
3 )             Regnskab
4 )             Indkomne forslag 

5 )             Valg af formand                   ( på valg er Georg H. Christensen)  7 )             Valg af bestyrelsesmedlem  ( på valg er Jan Nielsen )                7 )             Valg af bestyrelsesmedlem  ( på valg er Benny Plesner Nielsen
8)              Valg af suppleant                 ( på valg er  Leif H. Nielsen )
9 )             Valg af revisor                      ( på valg er Allan Rohrberg )          10)            Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen indsendes til formanden senest den 20. 01. 2019. 

P.b.v.

Georg H. Christensen

Formand.

 

Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår at,

Indkaldelsesfristen til generalforsamlingen ændres fra 4 uger til 2 uger.

 Og at klubkontingentet hæves fra 125 kr. til 150 kr. årligt

 

§  4      Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

            Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året

            Generalforsamlinger indkaldes af formanden.        

            Generalforsamlinger indkaldes på Skanderborg og Omegns

            Nimbus Klubs hjemmeside med 4 ugers varsel 

            Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde

            senest 2 uger før afholdelsen.

            Forslag til generalforsamlingen forefindes på Skanderborg og

            Omegns Nimbus Klubs  hjemmeside 1 uge før afholdelsen.

         

På bestyrelsens vegne

Georg H. Christensen

Formand.

KLUBAFTEN

Man.  04-03-2019    kl. 19.00

Foredrag: med Benny P. Nielsen

  ”Wales on Two Weels”.

På MC til Wales og Syd-England.